torstai 15. tammikuuta 2015

Datanomin kirjastoluokat ja lehdet

Tämä lista auttaa hahmottamaan sitä, mistä kirjastoluokista löytyy juuri datanomeille sopivaa ammattikirjallisuutta. Ota lista mukaan mihin tahansa kirjastoon.

07 Viestintä. Joukkoviestintä
16 Tietoteoria. Tiedeoppi
51 Matematiikka
61 Atk. Tietotekniikka. Tietoliikenne. Viestintätekniikka
61.2 Systeemityö
61.3 Ohjelmointi. Ohjelmointikielet
61.4 Tietokoneet
61.7 Tietoliikenne. Viestintätekniikka. Multimedia
61.72 Internet. Intranet. Sähköposti. Verkkojulkaiseminen
69 Liiketalous. Markkinointi. Kauppa
69.11 Johtamisen tekniikka ja menetelmät
69.16 Toimistotyö. Toimistotekniikka. Tekstinkäsittely
69.2 Liiketaloudellinen laskentatoimi
69.3 Markkinointi
69.34 Asiakaspalvelu
69.35 Mainonta. Organisaatioviestintä

Nämä lehdet löydät oppilaitoksemme kirjastosta:

Evento + S&A: Toimistoammattilaisen oma lehti, joka keskittyy niin työssä tarvittaviin välineisiin, laitteisiin ja ergonomiaan kuin ajankohtaisiin asioihin toimistomaailmassa
Kuluttaja: Tutkii ja vertailee puolueettomasti tuotteiden laatua, kestävyyttä ja hintaa
Linux Format: Englanninkielinen lehti Linuxista
Mac Format: Englanninkielinen lehti Applen tuotteista
Markkinointi & Mainonta: Kaupan alan ammattilehti
MB: Tietokoneharrastajille suunnattu lehti, joka sisältää mm. laite- ja ohjelmistotestejä sekä peli-, musiikki- ja elokuva-arvosteluita
MPc: Katso yllä ^
Pelit: Konsoli- ja tietokonepeleihin keskittyvä lehti.
Pelaaja: Katso yllä ^
Tekniikan maailma: Yleistekninen aikakauslehti
Tieteen kuvalehti: Yleistajuinen tiedettä, luontoa ja tekniikkaa sisältävä aikakauslehti

Datanoms biblioteksklasser

Den här listan hjälper att visa vilka biblioteksklasser innehåller facklitteratur för datanomer. Listan är giltig i alla biblioteken.

07 Kommunikation. Masskommunikation
16 Kunskapsteori. Vetenskapsteori
51 Matematik
61 Adb. Datateknik. Datakommunikation. Kommunikationsteknik

61.2 Systemarbete
61.3 Programmering. Programmeringspråk
61.4 Datorer
61.7 Datakommunikation. Kommunikationsteknik. Multimedia
61.72 Internet. Intranät. E-post. Webbpublicering
69 Företagsekonomi. Marknadsföring. Handel
69.11 Ledarskap
69.16 Kontorsarbete. Kontorsteknik. Textbehandling
69.2 Företagsekonomisk redovisning
69.3 Marknadsföring
69.34 Kundtjänst
69.35 Reklam. Organisationskommunikation


Tidskrifter för datanomer:

Datormagazin: Inriktad för IT-utvecklare, webbmakare och alla andra som är intresserad av nyaste idéer inom IT-yrken
Forum för ekonomi och teknik: Finlandssvensk ekonomitidning om realtidssaker

llustrerad vetenskap: Tidning om vetenskap, natur och teknik

Linux Format: Engelsk tidning om Linux

Mac Format: Engelsk tidning om alla Apple-produkter

Pc för alla: Datortidning med pc-tips, it-nyheter, datortest, säkerhet osv.


 

Ilman eräpäivää


Ammattioppilaitoskirjaston blogi Ilman eräpäivää palaa taas eetteriin. Blogi perustettiin alun perin tällä nimellä jo vuosia sitten, mutta hiljaiselon vuoksi kaikki päivityksemme ovat valitettavasti kadonneet. Uusi alku tietää kuitenkin aina hyvää ja täten blogissa tullaan näkemään enemmän ammattimaisempia päivityksiä liittyen niihin opetusaloihin, mitä tässä oppilaitoksessa tarjotaan. Koska oppilaitoksessamme voi opiskella kolmella kielellä, tulee osa postauksista olemaan myös ruotsiksi ja englanniksi.
Hyppää mukaan lukemaan!